Algen bakom fiskdöden inte ensamt problem

Finlands miljöcentral meddelade på onsdag att fiskdöden i Snappertuna i juli i fjol orsakades av algen Karlodinium veneficums.

Vattendragen i Västnyland är några av de smutsigaste kustvatten i Finland. Det drabbar fisken hårt.
Enligt miljöchefen i Raseborg, Gustav Munsterhjelm, är det inte specifikt den här algen som medför problem. Även om algen Karlodinium veneficums är en giftig alg så kan man inte säga att den skulle vara mer oroväckande att ha den i vattendragen.
– Det är som att välja mellan pest eller kolera. Det finns fler giftiga alger. Men medan de dödar fisk direkt så dör fiskar också när ogiftiga alger orsakar syrebrist.
Vattendragen i Västnyland är några av de smutsigaste kustvatten i Finland. Den vidsträckta skärgården i Västnyland gör att vattendragen är formade på ett sätt som får miljöbelastningen från land att stanna i vattnet.
– Algerna är en följd av situationen i vattendragen, det finns allmänt för mycket gödning i vattnet. Vi jobbar med projekt kring det just nu, säger Munsterhjelm.

ANDRA LÄSER