25 år sedan kvinnorna kom till Nylands brigad

Nylands brigad tog emot sina första kvinnliga beväringar för 25 år sedan. Angela Westerlund och Minna Ruolanto hörde till dem som kom till Ekenäs.

Även VN var på plats när de första kvinnorna inledde sin tjänstgöring i januari 1996. Här marscherar Ann-Mari Laesalo (längst fram till vänster), Tiina Laisi, Minna Ruolanto, Charlotta Norrgård, Angela Westerlund (då Åsten) och Birgitta Wecksten
Den 9 januari 1996 inledde 610 rekryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad i Ekenäs. Tio av dem var historiska. De första frivilliga kvinnliga beväringarna hade kommit till brigaden. Sex stycken placerades på andra kustjägarkompaniet och fyra styrdes till signalbatteriet. Hangöbon Minna Ruolanto och Angela Westerlund (då Åsten) från Karis hörde till dem som inledde sin tjänstgöring på andra kustjägarkompaniet.