Posten förbereder sig på rekordsäsong – börjar dela ut paket sju dagar i veckan

Nätshoppingen går hem bland finländarna. Till följd av det utvidgar Posten sina paketleveranser under resten av året. Landets största städer får snart paketleveranser alla dagar.

Posten har under det senaste året ökat antalet paketautomater med 400.
Posten väntar sig ett rekordlivligt slut på året då det gäller leveransen av paket.
För att undvika långa leveranstider kommer man därför att börja leverera paket även på lördagar till över 100 olika orter. För tillfället omfattas endast 12 orter av lördagsleveranser.
De utvidgade lördagsleveranserna börjar den 2 oktober och gäller fram till jul.
– Många handlar på lördagar, och det är lätt att hämta ut sina webbköp på samma gång. Med veckoslutsleveranserna kan också nätbutikerna förbättra sina leveranstider och öka kundnöjdheten, säger Postens affärsverksamhetsdirektör Tommi Kässi i ett pressmeddelande.
Uppgifter om vilka orter som omfattas av lördagsleveranserna hittas på Postens webbplats.

Söndagsleveranser till de största städerna

Men inte bara juletider leder till ökad konsumtion bland finländarna. Posten väntar sig även en märkbar ökning av näthandeln i samband med rabattdagen Black Friday, som infaller den 26 november.
Från och med den efterföljande söndagen, och alla söndagar fram till jul, kommer även paket att levereras under söndagar till landets största städer.
Paketleveranser sju dagar i veckan får därmed utöver huvudstadsregionen även Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo.