I kommunerna är man nöjda med utbildningen – ny rapport visar att tillfredsställelsen stiger

Kommuninvånarna blir hela tiden mer nöjda med den grundläggande utbildningen. Det visar Kommunförbundet invånarenkät från 2020.

Enligt Kommunförbundets undersökning råder det stor tillfredställelse gentemot kommunernas utbildningstjänster.
I kommunerna är man mest nöjd med utbildningen i årskurserna 1–6. Samarbetet mellan hemmet och skolan anses fungera bra. Invånarna är även nöjda med utbildningen i årskurserna 7–9 och med gymnasieutbildningen.

ANDRA LÄSER