Nytt rekord för Rosa bandet – därför lyckas kampanjen

Cancerstiftelsens Rosa band såldes för första gången för över en miljon euro i insamlingen i fjol.

Tillsammans med banden inbringade donationer och produktförsäljning totalt 2,3 miljoner euro till cancerforskning.

– Över 400 000 Rosa band, formgivna av Anna Puu, dekorerar finländska köpare. Resultatet av förra årets insamling överskreds med 300 000 euro i år. Cancerstiftelsen har som sitt mål att konstant öka insamlingens intäkter, eftersom finansieringen av forskning av hälsa vid universitetssjukhusen sjunkit med 75 procent under de senaste sexton åren. Cancerforskningen i vårt land är kraftigt beroende av hjälp från privata stiftelser, säger Sakari Karjalainen, generalsekreterare vid Cancerstiftelsen.

Donationer förvandlas snabbt till stipendiemedel. Med hjälp av intäkterna från Rosa bandet -insamlingen stöder Cancerstiftelsen varje år forskning av cancer hos kvinnor. Som snabbast syns forskningsresultaten i form av vård redan inom några år, då det vanligtvis tar över 10 år. Med hjälp av forskning har tidig upptäckt av bröstcancer och vård av bröstcancer utvecklats på många sätt under det senaste decenniet.

År 2018 riktade Cancerstiftelsen stipendium, med ett sammanlagt värde på 1,6 miljoner, till forskning av cancer hos kvinnor. Stipendium beviljades bland annat för biomarkörforskning av bröstcancer och äggstockscancer.

Med intäkterna från insamlingen Rosa bandet understöder man utöver forskning även rådgivningstjänster åt insjuknade samt deras anhöriga med 350 000 euro.

Cancerstiftelsen, som drivs med hjälp av donationsmedel, är den mest betydelsefulla finansiären av cancerforskning i Finland. Dess syfte är att vinna kampen mot cancer. Då Cancerstiftelsen började sin verksamhet för 70 år sedan överlevde en tredjedel av dem som insjuknat i cancer. I dag överlever två tredjedelar.

ANDRA LÄSER