Esperi har skärpt sig – vårdhemmet i Sjundeå fyller nu kraven

Bristerna i vårdhemmet Sigrid i Sjundeå har åtgärdats. Enligt Regionförvaltningsverket är ärendet färdigbehandlat och inga vidare åtgärder vidtas.

– Läget är stabilt, och vårdhemmet är inte längre under uppsikt, säger ledande överinspektör Marja-Leena Stenroos vid Regionförvaltningsverkets enhet för socialvård.

ANDRA LÄSER