Distansskolan har lett till ökad ojämlikhet – elever behöver mer individuellt stöd

Distansstudierna i våras ökade elevernas behov av stöd hemifrån, vilket satte vissa av dem i en ojämlik situation, visar en rapport från Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Förutsättningarna att studera hemifrån är sämre för vissa elever och studerande, vilket leder till ojämlikhet, visar de färska resultaten.
Hela utbildningssystemet övergick i snabb takt till distansundervisning när coronaviruset slog till på våren. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utrett hur jämlika elevernas förutsättningar att ta till sig undervisningen var när skolgången ordnades på distans.
Eleverna måste få mer individuellt stöd på alla utbildningsnivåer, lyder omdömet i ett nötskal.
Behovet av stöd varierar speciellt inom den grundläggande utbildningen.
– En del trivs bra med att vara självständiga, andra gör det inte. Skolan måste bättre kunna beakta allas behov, säger utvärderingsexpert Carola Åkerlund vid NCU.
Förutsättningarna att studera hemifrån är sämre för vissa elever och studerande, vilket leder till ojämlikhet, visar resultaten.
En stor del av eleverna kände sig överbelastade och villrådiga i de nya arrangemangen. I fortsättningen måste utvecklingen av digital pedagogik riktas så att den tar hänsyn till olika behov hos elever, studerande och de som tillhör specialgrupper.
– Speciellt gymnasieelever kände sig överbelastade. Många hade problem med att upprätthålla motivationen i de självständiga studierna. Alla har heller inte möjlighet till en lugn studiemiljö där hemma, säger Åkerlund.
Ett problem var också att tröskeln för att söka sig till skolhälsovården blev högre.
– När du befinner dig fysiskt på plats är det mycket enklare att gå och knacka på dörren.

Så vill NCU förbättra lärandet

Elevernas individuella stöd ska stärkas på alla utbildningsnivåer.
Verksamhetsmodeller ska utvecklas för att stödja elevernas välbefinnande och minska den psykiska belastningen.
Högskolorna bör kartlägga studeranden som hör till specialgrupper och rikta stöd- och handledningstjänster enligt behov.
Inlärningsfärdigheter och färdigheter för självstyrning ska stärkas på alla utbildningsnivåer.
Undervisnings- och handledningspersonalens digitala och pedagogiska kompetens ska stärkas på alla utbildningsnivåer och den jämlika tillgången till apparater och programvara ska säkerställas.

Bättre förberedda

På våren tog coronan alla på sängen, men nu är såväl samhället som skolsystemet bättre förberett.
Det finns en grund att utgå från tack vare det digitala kliv hela samhället tvingades till, och Åkerlund tror att man redan nu är bättre förberedd och kan hantera situationen i skolorna.
– Alla har blivit tvungna att ta till sig nya kunskaper.