Vi måste ta hand om våra äldre

Det skulle vara motiverat att försöka utveckla en boendelösning där äldre kunde välja en boendeform mellan det egna hemmet och servicehemmet.

Den här veckan firar vi de äldres vecka. Under veckan är tanken att vi ska fundera på hur vardagen för våra äldre ser ut och speciellt lyfta upp dem som jobbar bland de äldre.
Äldreomsorgen har väckt en hel del debatt under det gångna året. Vi har kunnat läsa om vanvård inom äldreomsorgen på flera håll i Finland vilket har varit ytterst tråkigt.
Förra veckan kunde vi ta del av Statistikcentralens nyaste information om hur demografin utvecklas i Finland. De äldre ökar i proportion, vilket också är ett faktum i flera andra västländer.
Äldrevården är kommunernas ansvar. Vi har kunnat läsa om att kommunernas ekonomi i Finland är allt svagare och många kommuner kämpar med budgetarbetet som dessutom försvårats på grund av skatteregisterförändringen.
I Ingå har vi haft en god situation inom äldreomsorgen där en motiverad personal tar hand om de äldre tillsammans med flera närståendevårdare. Nu har vi ändå en situation där utrymmena för de äldre inte är tillräckliga och därför föreslår grundtrygghetsnämnden att kommunen ska hyra tilläggsutrymmen för äldreomsorgen i centrum av Ingå.
Personligen tycker jag att förslaget är bra. På det här sättet kan vi hålla våra äldre kvar i Ingå, och behöver inte flytta dem till andra orter. Det här är bra med tanke på att de äldre oftast gärna stannar kvar på sin egen hemort. Dessutom är det oftast en lättnad för de anhöriga att ha nära till att besöka de äldre.
Vi i Ingå arbetar också med budgeten just nu. Själv upplever jag att utrymmesbristen inom äldreomsorgen är en av de viktigaste frågorna vi måste lösa. Samtidigt vill jag poängtera att vi också måste ta ett mer strategiskt grepp när det gäller att planera servicen för våra äldre. Framför allt måste vi jobba med olika boendelösningar – i dagsläget kan man bo hemma eller på servicehemmet. Det skulle vara motiverat att försöka utveckla en boendelösning där äldre kunde välja en boendeform mellan det egna hemmet och servicehemmet. Vi måste kunna se till att beakta olika faser i den äldres liv bättre, och att vi som kommun på bästa möjliga sätt kan stödja dessa.
Den demografiska förändringen i Finland sätter tryck på samhället att fundera noga på äldreomsorgen. För kommunerna lönar det sig att ta väl hand om sina äldre. Medmänsklighet och omtanke är viktiga värden inom äldreomsorgen. Vi vinner alla på att de äldre mår så bra som möjligt.

Henrik Wickström,

kommunstyrelseordförande (SFP), Ingå

ANDRA LÄSER