Krav på högre lön kan kosta kommunen tiotusentals euro - i efterskott

Tre krav på högre lön retroaktivt har godkänts i Ingå. Frågan blir sannolikt en mycket mer omfattande härva än så, eftersom fler kan ha drabbats av felaktig löneutbetalning.

Fel lön. En del vård- och bildningspersonal har fått felaktig lön i många kommuner. Ingå ska sannolikt utreda hur många det gäller.
Mira Strandberg
07.03.2019 13:00 UPPDATERAD 07.03.2019 15:40
Ingå kommun kommer förmodligen att se över löneutbetalningen till alla dem som har drabbats av felaktig lön på grund av nya direktiv i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta). Redan 2012 infördes en ändring som innebär att kommunerna inte längre kan betala lägre lön till personal på grund av att de inte är behöriga. I stället måste alla som har samma arbetsuppgifter få samma lön, oberoende av utbildning.

ANDRA LÄSER