Tummen upp för undantagslov i Norra hamnen i Ekenäs

Byggkoncernen YIT Suomi har beviljats undantagslov för fyra våningshus på sin fastighet i Norra hamnen i Ekenäs. Planläggningsnämnden i Raseborg godkände undantagslovet på sitt möte i onsdags. Ett skilt bygglov krävs för att få börja bygga.

Husen närmast strandlinjen vill YIT bygga i två våningar, medan de bortre husen planeras ha fyra våningar.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
27.01.2023 15:32
Planläggningsnämnden i Raseborg har godkänt undantagslovet som byggkoncernen YIT Suomi hade anhållit om för sin fastighet i Norra hamnen i Ekenäs. Det innebär att YIT kan gå vidare med sina planer på att bygga fyra våningshus på tomten vid hamnen. Granntomten Port 19 är bebyggd med bostadshus i tre våningar.
Nämnden förutsätter att det i huset närmast Kronotorget finns beredskap att ändra en lokal på cirka 70 våningskvadratmeter till en affärslokal. Undantagslovet medger såväl trä, tegel som rappning på fasaderna. 
Innan nämnden kunde bevilja undantagslovet krävdes en omröstning. De grönas Ira Donner föreslog att undantaget inte skulle beviljas utan att ärendet skulle avgöras genom en detaljplaneändring. Omröstningen slutade 6–3.