Det går inte så dåligt för EU, egentligen

Så länge EU saknar positiv relevans i vardagen kommer debatten att domineras av negativa toner.

Europeiska unionen har fått dåligt rykte. Många betraktar EU numera som ett synonym till elitism och politiskt misslyckande. Den allmänna uppfattningen är att ingen tycker om EU och att ett ökande antal medlemsländer vill lämna EU helt och hållet. Och då tänker man inte ens mera på Storbritannien där en majoritet av befolkningen inte längre vill göra det.