Lika behandling för pojkar och flickor i skolmiljö

I en enkät svarar elever från Ekenäs högstadieskola på frågor om hur de upplever att lärare bemöter flickor och pojkar. Eleverna är ganska enade om att alla bemöts lika i dagens läge.

Ali Fältmarsch, 14 år 1. Tidigare var vissa lärare snällare mot flickorna, det är inte på samma vis nu. 2. Genom att behandla alla lika. Till exempel brukar lärarna blanda flickor och pojkar i olika grupparbeten. 3. Ja, det har blivit bättre då eleverna sagt till.
1. Behandlas pojkar och flickor olika i din skola?