Fabriksuddens parkplan är klar

Den skärgårdsaktiga miljön ska bevaras samtidigt som Fabriksudden får planteringar, gräsmattor och en promenadstig. Tyvärr står mera förorenad mark i vägen.

Potential. Fabriksuddens yttersta spets ska bli en strandpark med promenadstråk, belysning och skött natur.
I takt med att Regatta resorts bygge av fritidsbostäderna och spaet på Fabriksudden går framåt förbereder även Hangö stad sitt projekt på området. En parkplan blev klar i juni och redan i höst hoppas staden börja anlägga parken på uddens sydligaste spets.
– Vi har planerat det mesta själva. Planen står nu som grund, säger parkförman Merja Rönkkö.

Förorenad mark bromsar

Parkavdelningen påbörjade planeringen i våras. En landskapsarkitekt har anlitats för vissa detaljer men det mesta har följt stadens ursprungliga idé om ett, eller till och med två, promenadstråk med en omgivande strandpark.
– Den allmänna stigen som går upp på klipporna ska vara öppen året om, men det är möjligt att vi också anlägger en så kallad sommarstig längre ner mot stranden, säger Rönkkö.
Staden har hoppats kunna inleda grundarbetet redan i höst, men tyvärr är en stor fråga ännu öppen. Vid Regatta Resorts byggplats upptäckte man tidigare i år förorenad mark efter den industri som tidigare funnits på udden. Den förorenade marken finns även där parken planeras.
– Olika ställen har kontrollerats, men resultaten har ännu inte diskuterats, säger Rönkkö.
Tekniska nämnden lär diskutera åtgärderna på nytt efter semestrarna. Beslutet, liksom framläggningen av parkplanen till påseende bordlades i juni.

Flera lösningar möjliga

Tekniska verket och landskapsarkitekten har utgått från att lösningarna är flera. Det kan bli aktuellt att både gräva bort förorenad mark och att fylla på med nya jordmassor. Staden har fört diskussioner med närings-, trafik- och miljöcentralen om åtgärderna och hoppas även på ekonomiskt stöd från centralen.
Oberoende av lösningen ska en del av marken på udden höjas eftersom vissa områden är mycket fuktiga.
– Vi hade planerat att inleda det arbetet i höst, men nu lär vi inte hinna göra så mycket i år, säger Rönkkö.
Därtill skulle staden börja anlägga den stenavsats som ska skilja åt strandparken och Regatta resorts bostäder. Där har staden förhandlat med Regatta resorts om vem som ska bekosta bygget.

Vårdad naturpark

Då grundarbetet har gjorts väntar anläggandet av själva parken, promenadstråket och en uppsnyggning av omgivningen. Längs med promenadstråket och den nya vägen ut till simhuset, Simhusgatan, installeras lampor. Promenadstråket blir en grusstig med trätrappor vid höjdskillnaderna. Stigen börjar från Simhusgatan vid spaet och går runt udden över klipporna till Östra hamnen.
Intill simhuset och Simhusgatan anläggs en skött gräsmatta. Resten av udden ska bevaras i naturligt tillstånd.
– Alla träd som passar in i miljön ska bevaras samtidigt som vi röjer upp, säger Rönkkö.
Mitt på den södra sidan anläggs en äng som också ska skötas. Runt den kvarstår skogslunden där staden ska plantera bland annat vildrosor.

Större strand, ny lekpark

På den norra, östra och västra sidan av Regatta resorts bostäder och spa anläggs gräsmattor medan Regattastrandens sträckning ut mot Fabriksudden snyggas upp och förlängs.
– Stranden blir större men växtligheten bevaras, säger Rönkkö.
Dessutom planeras lekparken mellan udden och Östra hamnen få ett ansiktslyft med exempelvis Mumin-tema. Kostnaderna för helheten avgörs i höst, men kan variera stort.
– Det beror på hur mycket vi måste gräva bort och fylla ut. Vi har räknat med många variationer, säger Rönkkö.
Rönkkö utgår från att det kan handla om några tiotusen euro och uppåt.

ANDRA LÄSER