Ingå öppnar för mindre och lokala företag i sina upphandlingar

Mera närproducerat och alltid ett vegetariskt alternativ. Det är några av målen när Ingå letar efter nya företagare att ta hand om kommunens mat- och städservice, vägunderhåll och andra tekniska tjänster.

Alternativ. Vegetarisk skolmat varje dag hör till upphandlingens kriterier.
Avtalet med det företag som sköter Ingås mat- och städservice löper ut i höst. Kommunen har därför inlett en ny upphandling av tjänsterna. En av de största förändringarna är att upphandlingen delas upp i två delar. Den ena delen gäller de platser som behöver både städ- och matservice (till exempel skolor och äldreboenden), den andra delen platser som bara behöver städtjänster.
Genom att dela upp helheten vill kommunen göra det möjligt för också mindre lokala företag att ge anbud på servicen. Företagen får ge anbud på bara en del av upphandlingen.

Mera lokalproducerad mat

Inför upphandlingen av mat- och städservicen har kommunen också hört användarnas åsikter. Skolorna önskade att ett vegetariskt alternativ alltid skulle finnas på menyn. Ett av kriterierna i upphandlingen är därför att det varje dag ska finnas ett vegetariskt alternativ Dessutom vill användarna ha jämlikhet mellan skolorna och tillräckligt näringsrik utfärdskost. Daghemmen efterlyste tillräcklig variation mellan maträtterna, och inom äldreomsorgen betonades vikten av näringsrik mat, konstant kvalitet och att iaktta högtider i menyn.
Upphandlingen innehåller också så kallade marknadsdialoger med städföretag och producenter av närproducerad mat. Syftet med dessa är att reda ut utbudet av närproducerad mat för att främja användningen av sådana produkter i kommunens kosthåll. Det här är i enlighet med ett fullmäktigebeslut som fattades i december. Då godkände fullmäktige ett svar på en motion om att använda mera närproducerade produkter i kommunen. Kommunen har också ordnat ett diskussionsmöte om upphandlingen av närproducerad mat i februari.

Också underhållet delas upp

Också i upphandlingen av vägunderhåll och skötseln av utomhusområden och småbåtshamnar luckrar kommunen upp kraven så att även mindre företag har en möjlighet att erbjuda sina tjänster. Underhållet av gatubelysningen görs som en separat helhet. Avtalet ingås för fem år med två optionsår. Värdet på upphandlingen är kring 417 000 euro årligen.
Både mat- och städservicen och de tekniska servicetjänsterna upphandlas genom öppet förfarande. Det betyder att man i det första skedet ber företag anmäla om de vill delta i processen, och först i andra skedet ber om de slutliga anbuden. I det första skedet kan bara sådana företag delta som fyller kriterierna. Bland dem väljer kommunen med hjälp av kvalitetskriterier ut de företag som får lämna in egentliga anbud.

ANDRA LÄSER