3,9 miljoner på plus – Raseborgs stad gjorde fint resultat i fjol

Raseborgs stads resultat för i fjol ser ut att bli riktigt bra. Bokslutsprognosen för fjolåret visar på ett resultat som ligger 3,9 miljoner euro på plus. Staden hade budgeterat för ett plusresultat på 1,7 miljoner.

Raseborg stadsstyrelses andra vice ordförande Jan-Mikael Ekholm, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, stadsdirektör Petra Theman och ekonomichef Jeanette Bäckström har anledning att visa upp glada miner.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
07.02.2023 17:50 UPPDATERAD 08.02.2023 08:59
Raseborgs stadsdirektör Petra Theman kan stänga böckerna för år 2022 med ett leende – stadens bokslutsprognos per den 6 februari visar ett resultat som är 3,9 miljoner euro på plus. Det är betydligt bättre än budgeterade 1,7 miljoner. Raseborgs stad står för 3,2 miljoner av resultatet och Raseborgs Vatten för 0,7 miljoner.
Stadsdirektören tar inte åt sig äran, inte ensam i varje fall:
– Jag tackar såväl förtroendevalda som min föregångare för god hushållning med stadens ekonomi. Mycket hade gjorts innan jag kom, säger Petra Theman, som efterträdde Ragnar Lundqvist på direktörsposten i fjol somras.