Mörka vägavsnitt kring Karis trots att lyktstolparna är på plats – men ljusning utlovas

Lyktstolparna står på plats vid riksväg 25, från Läpp västerut till Snappertuna-avtaget – men då mörkret sänker sig är det mörkt som i säcken. Detsamma gäller mellan Karis och Grundsjö på stamväg 51. 

Mellan Huskvarnsvägens avtag vid riksväg 25 i närheten av Karis och mellan Karis och Grundsjö längs stamväg 51 är vägbelysningen fortfarande mörk trots att lyktstolpar rests. Bilden visar var belysningen upphör på riksväg 25 västerut från Karis.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
17.11.2022 12:40 UPPDATERAD 17.11.2022 16:36
Det var en glädjens dag då beslutet om att vägbelysningen byggs ut på stamväg 51 mellan Karis och Ingå kom i december 2021. Det var riksdagens finansutskott som beviljade anslaget för vägbelysning på stamväg 51. Året innan hade pengar för belysning från Ingå till Sjundeå beviljats. 
I samband med att den nya korsningen vid Läpp i Karis byggdes beslutade man också att bygga ut vägbelysningen på riksväg 25 från Läpp till olycksdrabbade Huskvarnsvägens korsning som leder till Snappertuna.
Men trots att lyktstolparna står på plats sedan ett bra tag är belysningen ännu inte påkopplad – vare sig på riksväg 25 mellan Huskvarnsvägen och Läpp eller mellan Karis och Grundsjö österut längs väg 51. 

ANDRA LÄSER