Seniorföreningar i Raseborg kan få servicesedlar i stället för regelrätt hyressubvention

Raseborgs stad uppdaterar sitt hyresreglemente från och med den 1 januari. Det innebär bland annat att registrerade senior- och pensionärsföreningar kan anhålla om servicesedlar som täcker kostnader för att hyra utrymmen för verksamheten.

Gymnastiksalen i Ekenäs ungdomsgård har varit populär bland föreningar, bland annat för seniordans, gammeldans, boule och boccia.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
05.12.2022 14:00 UPPDATERAD 07.12.2022 09:04
Stadsstyrelsen i Raseborg har godkänt en uppdatering av reglementet för beviljande av bidrag och subventioner, samt uthyrningsprinciper. Ändringarna införs från den 1 januari 2023.
Frågan om huruvida seniorföreningar i Raseborg hyresfritt ska få använda utrymmen som staden äger har därmed också tagit en ny vändning. I stället för regelrätt hyresfrihet, eller total hyressubvention, kan registrerade senior- och pensionärsföreningarna vars huvudsakliga verksamhet riktar sig till personer över 65 år anhålla om servicesedlar.
– I enligt med äldreserviceplanen ska man besluta att erbjuda gratis lokaler för aktörer inom tredje sektorn som ordnar verksamhet för äldre. Då det inte finns sådan utrymmen på alla håll i staden och vi inte vill försvåra för exempelvis föreningar som hyr ut utrymmen ansåg vi det bättre att införa ett system med servicesedlar. Då kan föreningen i stället fritt välja utrymme, säger stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, SFP.

ANDRA LÄSER