408 nya fall av covid-19 på måndagen

Det har gjorts nästan 6,7 miljoner coronavirustester i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

20 personer i Finland får för tillfället intensivvård för sjukdomen covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till måndagseftermiddagen hade 130 510 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 408 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 144,3. Incidensen är högst, 249,3, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och lägst, 13,3, på Åland.

Till och med den 1 september hade 1 030 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Tidigare i år gjorde institutet ändringar i sättet att räkna dödsfall med koppling till sjukdomen.

Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

101 personer vårdas på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 20 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 4 051 007 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Av dem har 2 955 642 fått två doser coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med den 24 augusti hade totalt 3 332 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 2 179 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.