Tehy: Politiker mer oroade över vårdskulden än medborgarna

80 procent av beslutsfattarna är oroliga för vårdarnas ork, visar vårdfacket Tehys enkätundersökning.

Orosmomenten rör tillgången till vård, fördröjningar i diagnostisering av sjukdomar, den ökade förekomsten av följdsjukdomar och den ökade regionala ojämlikheten i tillgången till tjänster, enligt Tehy.
SPT
24.11.2021 20:11
En stor majoritet av politiska påverkare är oroade över vårdskulden som orsakats av coronapandemin och hur vårdarna orkar, visar en enkätundersökning som vårdfacket Tehy gjort.
I oktober publicerade Tehy enkätens resultat som visar hur utbredd oron är bland medborgarna. Nästan 70 procent är oroliga över vårdskulden.
Oron är ändå mer utbredd bland de tillfrågade beslutsfattarna. 80 procent av dem uppger oro för vårdens möjligheter att hantera vårdskulden.
Några av orosmomenten rör tillgången till vård, fördröjningar i diagnostisering av sjukdomar, den ökade förekomsten av följdsjukdomar och den ökade regionala ojämlikheten i tillgången till tjänster.
Enligt Tehy förhåller beslutsfattarna sig ändå lite mer försiktigt till löneförhöjningar än medborgarna. Drygt 70 procent av medborgarna är redo att höja vårdarnas löner, medan drygt 65 procent av påverkarna är redo att göra detsamma.
Undersökningen genomfördes av Aula Research på beställning av Tehy. Nästan 1 200 politiska påverkare svarade på undersökningen.

ANDRA LÄSER