Hon vill föra vår sångskatt vidare

En ny finlandssvensk skiva ska stödja dem som arbetar med musik för och med barn. Och förhoppningsvis föra in mera barnmusik i hemmen.

Dubbel kompetens. Jenny Backman-Pråhl jobbar både som flöjtlärare och som småbarnsmusikpedagog.
– Vår sångskatt håller på att dö ut. Folk sjunger inte hemma längre och den äldre generationen bor inte längre i huset bredvid. Därför har småbarnsmusikfostran en mycket viktig roll att föra vidare vår musiktradition, säger Jenny Backman-Pråhl.
Hon jobbar som flöjtlärare och småbarnsmusikpedagog i Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto i Lojo, där hon har både finska och svenska musiklekisgrupper. Dessutom har hon när tiden tillåter lett utbildningar för dagvårdspersonal och närvårdarstuderande vid Axxell. Det var i samband med en sådan utbildning hon upptäckte en kunskapslucka hos deltagarna. När hon skulle använda en ny sångbok med traditionellt finlandssvenskt barnsångsmaterial märkte hon att alla inte kan läsa noter.
– Vad gör du med en sångbok om du inte kan läsa noter? Det finns inte så mycket bra skivmaterial på svenskt håll i Finland.

Saknade friare ackompanjemang

Lösningen på problemet var att spela in en egen skiva med de vanligaste barnvisorna. Skivan är ett urval av sånger ur boken Musikporten, som Backman-Pråhls mamma, Inger Söderman, sammanställt efter en lång karriär i branschen.
– Mamma är själv småbarnsmusikpedagog och hade över trettio års erfarenhet när hon sammanställde boken. Det var jättesvårt att välja bara sexton av hundratals sånger till skivan. Jag försökte tänka vilka jag skulle vilja använda i min undervisning och utgick från det.
Dessutom saknade Backman-Pråhl alternativ till att själv ackompanjera sången i barngrupper.
– När man sitter där bakom pianot eller med gitarren kan avståndet till gruppen ibland vara flera meter. Jag saknade ett komp som man kan lyssna på samtidigt som man gör rörelser tillsammans med barnen.

Sår frön i hemmen

Jenny Backman-Pråhl vill dra en lans för småbarnsmusikfostran, ett område som inte alltid får den uppskattning det skulle vara värt.
– Alla behöver inte bli musiker, men barn som gått i småbarnsmusikgrupper har en jättebra grund om de vill fortsätta spela något instrument. Det handlar om så mycket mer än "bara sjunga" tillsammans med barnen. Det är verksamhet med klara mål och grunden för vilket musikinstitut som helst.
Småbarnsmusikfostran för de allra minsta är dessutom ett hjälpmedel för de vuxna.
– Barn mellan noll och tre år går i gruppen med en vuxen. Då blir det material vi använder i gruppen också något föräldern kan ta med sig hem och fortsätta använda. Det handlar om att så lite frön.
– Min stora önskan är att man skulle lyssna mera på barnmusik i hemmen. Det gör man inte i dag.

Det bästa är att lyckas

Backman-Pråhl har jobbat på sin nuvarande arbetsplats i tolv år och under den tiden har hon sett efterfrågan på svenska musiklekisgrupper öka rejält.
– När jag började hade jag tre svenskspråkiga grupper, nu är de sju–åtta. Det finns två svenskspråkiga daghem i Lojo och de växer hela tiden, säger hon.
Vid Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto integreras småbarnsmusiken ofta i dagvården, åtminstone på finskt håll. Det innebär att Backman-Pråhl går till daghemmen under dagtid och håller musiklek där för dem som anmält sig till verksamheten. Musikinstitutet har också verksamhet i Sjundeå, och även här finns numera några daghem på Backman-Pråhls schema.
Om det sedan är en grupp i ett daghem eller på musikinstitutet är det bästa med jobbet känslan av att ha lyckats förmedla något.
– När någonting gått precis som jag har tänkt mig och jag ser att det klickar till i barnen och de förstår hur jag menar, det är den bästa känslan! Eller när de spontant kommer fram och kramar mig efter lektionen, det är ett enormt förtroende.