Unga behöver upplyst drogprat

Det gäller att veta vad man pratar om när man talar med unga om droger säger närpolis Nina Wahlman. Att prata med ungdomar om cannabis är inte detsamma som att beskylla dem för att droga.

<b>Droger </b>Nina Wahlman, närpolis i Kyrkslätt, tycker att föräldrar behöver veta hur marijuana och en så kallad krinder, en krossare, ser ut.
– Det finns två orsaker till att föräldrar väljer att inte diskutera droger med sina barn. Den ena är att man själv skäms för vetskapen, eller bara misstanken, om att det egna barnet missbrukar droger. Det andra är att man inte vill tränga sig på och beskylla det egna barnet för missbruk. Detta är fel. Bara genom att diskutera med den unga visar man att man bryr sig, men då ska man veta vad man pratar om, säger närpolis Nina Wahlman.
Hon var en av föreläsarna på cannabiskvällen i Sjundeås ungdomskafé Walkers i onsdags.

Svar på tal

Informationskvällen ordnades uttryckligen för att ge föräldrar bättre verktyg att kunna föra upplysta diskussioner om droger med sina barn.
– Det är krävande att diskutera droger med unga i dag. Föräldrar måste vara pålästa och beredda att föra engagerade samtal med sina barn för att nå dem. Ungdomar vet ibland mer än föräldrarna och vill gärna prata omkull resonemang om hur farliga drogerna är, säger Sjundeås uppsökande ungdomsledare Jonna Farin.
Enligt henne fungerar det inte längre med det hon kallar för gammaldags upplysning eller skrämseltaktik.
– Att säga att alla hamnar i psykos fungerar inte. Unga vet bättre än så. Den vuxna måste kunna föra fram fakta och vara beredd att diskutera drogandet ur många perspektiv och varför inte reflektera kring sina egna rusmedelsvanor. Varför finns ett behov av att bli påverkad?

En naturprodukt

Kim Kannussaari från föreningen för förebyggande rusmedelsarbete lyfter i sitt anförande fram att attityderna gentemot cannabis, som den vanligaste drogen bland ungdomar i Finland, blivit allt mer positiva. Också han lyfter fram vikten av att föräldrar vågar prata om ämnet ur olika synpunkter.
– Då de unga påstår att cannabis är ofarligt, att det är en naturprodukt eller mindre farligt än alkohol gäller det att kunna föra fram också de negativa aspekterna. Att cannabis är olagligt, eller att den som använder det i längden riskerar att drabbas av depression är några av dem.
Wahlman poängterar att allt fler unga åker fast i takt med att polisen allt oftare undersöker ungdomars ryggsäckar och fickor. Följderna blir en brottsanmälan, vilket syns i personens register i fem år.
– En anmälan kan innebära att du blir utan ett jobb eller en skolplats du ville ha.
Jyrki och Pia Salmi har kommit till kaféet för att få tips om hur de ska snacka om droger med sina söner på 15, 12 och 9 år.
– Det är en främmande värld för oss. Därför är det bra att en cannabiskväll ordnades här, säger Jyrki.
Hos familjen Salmi har man fört diskussioner om drogernas negativa inverkan, men för föräldrarna har det känts svårt att få fram sitt budskap.
– Det funkar inte att tjata, då smälls det bara i dörrarna. Vi får naturligtvis höra att marijuana är hälsosammare än alkohol och att det är en naturprodukt. Jag skrattade då Kannussaari tog fram just de exemplen. Nu vet vi vad vi kan svara nästa gång vi för höra de här påståendena, säger Pia.

ANDRA LÄSER