Språkprojekt gör Raseborgselever bättre både på svenska och finska

De senaste åren har lågstadier i Raseborg deltagit i ett projekt som ska göra eleverna mer bekväma att använda det andra inhemska språket. Det har varit lyckat.

Filip Romero (t.v.) och Fredrik Karlsson säger att de flesta av deras klasskamrater också har tyckt om projektet.
Sedan 2019 har projektet Språkfönstret öppet – Kieli-ikkuna auki pågått i Raseborgs skolor under namnet Hallå Raseborg – Haloo Raasepori. Projektet finansierades av Kulturfonden och riktade sig till elever på årskurs 4 (men också sammansatta årskurs 3–4) i Raseborgs finska och svenska skolor.

ANDRA LÄSER