Företagare vill bygga hall på Bergvallaområdet

18.01.2021 12:00 UPPDATERAD 20.01.2021 12:22
En lokal företagare vill köpa ungefär 4 000 kvadratmeter mark på Bergvallaområdet i Barösund. Företagaren vill bygga en hall på 400–500 kvadratmeter med bland annat kontor, lager och eventuellt tvätteriverksamhet. Det område företagaren önskar köpa ligger intill en tomt där det redan finns en industrihall.
Området ligger på den del av Bergvalla som kommunen har gjort en markanvändningsplan för. Enligt markanvändningsplanen ska området också i fortsättningen lämpa sig för fast bosättning. Där ska också gå att ha näringar som inte orsakar skada för boende eller miljön. Området ska planeras närmare i en detaljplan.
Byggnads- och miljönämnden ska behandla köpanbudet vid sitt möte på tisdag.

ANDRA LÄSER