Raseborgs sjukhus har vänt blad – barometer visar att personalen mår bättre än 2020

Raseborgs sjukhus profilförändring har tärt på personalens krafter. Värst var det 2020 då stängningen av samjouren genomfördes och sjukhuset fick en ny profil. En färsk arbetsmiljöbarometer visar att personalens mående i fjol vände mot det bättre.

Samjouren vid Raseborgs sjukhus stängdes 2020 och ersattes med en primärvårdsjour som är öppen dygnet runt. Det gjordes 10 568 besök på primärvårdsjouren i fjol, medan antalet poliklinikbesök uppgick till 48 484.
Johanna Lemström
03.03.2022 17:00 UPPDATERAD 03.03.2022 18:56
Raseborgs sjukhus kan efter diverse bokslutstransaktioner uppvisa ett överskott på 15 000 euro för verksamhetsåret 2021. Det framgår av VNS-nämndens protokoll efter nämndens möte förra veckan. Utan interna krediteringar inom HUS skulle Raseborgs sjukhus dock ha uppvisat ett underskott i fjol.

ANDRA LÄSER