De får pris för sin matematiksajt

Två västnyländska lärare uppmärksammas för en sajt de skapat. Den kan helt eller delvis ersätta läroböcker i matematik i högstadiet.

Sebastian Laxell (t.v.) och William Barman är glada över att deras arbete för matematikundervisning uppmärksammas.
Det började med att Ekenäsbon William Barman fick tjänst som matematiklärare i Hangö högstadium 2012.
Han var inte nöjd med läromedlen, föreslog andra böcker för rektor Tanja Koivisto och fick veta att nya böcker i princip var ok men att det fanns inte pengar. Att köpa in en ny serie måste ske stegvis under tre år.
Så länge orkade Barman inte vänta.
– Jag började skapa material för eleverna själv.
Han pratade med sin studiekamrat, Karisbon Sebastian Laxell, som tyckte idén var god och började bygga en plattform att ha materialet på.
Matematik.fi var född.
Laxell undervisar matematik och it i Karis svenska högstadium. Under åren har de två lärarna satsat oräkneliga timmar egen tid på att utveckla sajten och kan i dag glädja sig åt att den används av ungefär 15 skolor dagligen. Barman säger att ungefär tusen elever var inne på sajten i mars.
Deras egna arbetsplatser, Hangö högstadium och Karis svenska högstadium, använder inte längre tryckta böcker i matematikundervisningen. I stället loggar både lärare och elever in på matematik.fi. Sajten är gratis.
Nu får Barman och Laxell STV Lärarpris av stiftelsen Teknikakademin för sin skapelse. Summan är 6 000 euro, varav de två lärarna får 2 000 euro var och deras respektive skola får 1 000 euro.
Barman har redan klart för sig vad Hangö högstadium kunde köpa för prispengarna.
– Jag har länge velat ha några små whiteboards, vita tavlor, i klassrummen. På dem kunde alla smågrupper klotta tillsammans och fundera på lösningar.
Enligt honom är en fördel med att bygga en sajt och vara lärare den att man genast kan testa i klassen vad som fungerar. De lärare som använder matematik.fi får en så kallad klon av sajten, som de kan möblera om efter behov.