Ingå vill köpa en tomt vid Ingåstrand - behöver 50 000 euro mer pengar

Två dödsbon har erbjudit Ingå kommun en tomt i kommuncentrum, på det planerade Ingåstrandområdet. Styrelsen beslutar om köpet på måndag.

Fastigheten Fagerstrand vid Strandvägen, mitt emot hälsovårdscentralen, kan bli kommunens för 300 000 euro. Tomten är 3 636 kvadratmeter stor och har en byggrätt på 1 300 kvadratmeter. På tomten ligger ett 143 kvadratmeter stort bostadshus från 1946. Fastighetens värde har nyligen uppskattats till 355 000 euro. I detaljplanen står det att tomten är reserverad för bostads-, affärs-, service- och kontorsbyggnader.
Två dödsbon erbjuder nu fastigheten till kommunen för 300 000 euro. Eftersom tomten ligger så centralt och nära både kommungården och hälsovårdscentralen förordar kommundirektören att kommunen köper området. För att det ska lyckas måste fullmäktige bevilja kommunen 50 000 euro extra pengar för i år. I budgeten har man reserverat 250 000 euro för köp av markområden.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet på måndag. Därefter ska också fullmäktige godkänna köpet och tillägspengarna. Köparna förbehåller rätten att dra sig ur affären om det sedan blir kommunalbesvär på köpet.

ANDRA LÄSER