Vägar repareras i Ingå

Fem av Ingå kommuns vägar finns med på det vägunderhållsprogram som samhällstekniska nämnden godkände i tisdags.

Början av Kanonvägen, som ansluter till Torpmalmsvägen (röda pilen), är först ut på samhällstekniska nämndens prioriteringslista över vägreparationer. Nästa på listan är just Torpmalmsvägen vars asfaltering ska lappas.
Kommunens vägar har granskats tillsammans med VRJ Service. De vägar som bedömts behöva underhåll är Kanonvägen, Movägen, Torpmalmsvägen och Västerleden. Dessutom ska kommunen utreda vilken tidtabell Raseborg har för reparation av Lindersvägen i Svartå, som på Ingås sida heter Krämarssvängen.
Tanken är att man kunde försöka sköta reparationerna på bägge sidor om kommungränsen samtidigt.
Nämnden beslöt att man börjar vägarbetena med att asfaltera början av Kanonvägen. Följande ut är lappning av Torpmalmsvägens asfalt. Därefter följer reparation av Västerleden fram till Bastubackavägen och en grundreparation av Movägen.
ANDRA LÄSER