Sjundeå ber staten om 700 000 euro – coronaviruset har försvagat ekonomin

Sjundeå ser ut att göra ett minus på 1,6 miljoner euro i år. Ekonomin har lidit kraftigt av coronakrisen och de stora investeringar kommunen blivit tvungen att göra på grund av dålig inomhusluft. Därför ansöker kommunen nu om förhöjt statsbidrag.

Ett temporärt och akut stödbehov gör att Sjundeå kommun vill ansöka om förhöjt statsbidrag på 700 000 euro. Det akuta stödbehovet beror enligt förvaltningsdirektörens utredning på att coronakrisen har ökat kommunens utgifter inom alla sektorer och minskat intäkterna och att tomtförsäljningspriserna har rasat kraftigt i år. Dessutom anser Sjundeå kommun att sättet att beräkna hur mycket statsandelar kommunerna får straffar Sjundeå. Ett av kriterierna är nämligen hur mycket arbetstillfällen som finns i kommunen. Sjundeå har få företag och arbetstillfällen och får därför också in mindre samfundsskatt.
Ytterligare en orsak till att ansöka om mera pengar av staten är att Sjundeå hör till de snabbast åldrande kommunerna i hela Finland. Det betyder att kostnaderna för social- och hälsovården stiger i höjden. Därutöver har kommunen haft svåra problem med inomhusluften, vilket lett till stora investeringar och höga kostnader för bland annat tillfälliga skollokaler. I somras måste dessutom kommunhuset flyttas på grund av en vattenskada.
På de här grunderna vill kommunen därför ansöka om förhöjt statsbidrag. Ett av kriterierna för förhöjningen är att kommunen har gjort upp en plan för att balansera sin ekonomi. Kommunen har utnämnt en arbetsgrupp som ska jobba med att balansera ekonomin, och gruppens första möte äger rum i dag.
Kommunstyrelsen i Sjundeå ska fatta beslut om ansökan på sitt möte i kväll.