Närmare 200 coronafall på Nylands brigad i Ekenäs just nu – andan är ändå god trots vissa utmaningar: "De flesta är på bra humör"

Det allvarliga coronaläget till trots uppger Nylands brigads stabschef att andan fortfarande är god i Ekenäs. I morgon får också en del beväringar åka på sin första permission.

Nylands brigad rapporterar om ett flertal coronafall.
20.01.2022 15:25 UPPDATERAD 20.01.2022 15:39
Coronaläget är fortsättningsvis dåligt på Nylands brigad i Ekenäs. På torsdagen uppger Mika Immonen som är stabschef att 185 beväringar just nu är smittade. 24 av dem får hemvård.
"De som är sjuka har lindriga symtom eller inga symtom alls. Dessutom har flera tiotal redan tillfrisknat", skriver Immonen i ett mejl till VN.
För ungefär en vecka sedan rapporterade brigaden om drygt 60 coronafall och med anledning av dem valde brigaden att använda reservsjukhuset vid Dragsvik hälsostation för att isolera beväringarna som var smittade på garnisonsområdet. Brigaden använder även idrottshuset och en kasern för beväringar som har testat positivt eller har exponerats.