Mörka moln över Västnyland

De dåliga nyheterna överväger i nyhetsflödet från Västnyland under början av det här året och slutet av fjolåret.

16.02.2016 18:00
Den senaste kom i torsdags, då arbets- och justitieminister Jari Lindström, Sannf, meddelade att Raseborgs tingsrätt är en av dem som läggs ned 2018.
Kvar blir en sessionsplats, men inte de kanslifunktioner som enligt en insändare av tingsdomaren Mika Illman i tisdagens VN bildar ryggraden i tingsrättens service på svenska. Det handlar inte sällan om att besvara enkla och praktiska frågor, som icke desto mindre är mycket viktiga för den som ställer frågan.
Nu finns tingsrätten i en omgivning där svenskan är starkt närvarande och rekryteringen av tvåspråkig personal relativt enkel. I Esbo som blir ny hemort för tingsrätten blir det betydligt svårare att upprätthålla den fungerande tvåspråkigheten.
Det är inte heller säkert att tingsrättsanställda från Västnyland är villiga att pendla till Esbo, intresset ökar definitivt inte av den försämrade pendeltrafiken.
Tingsrättsindragningen och nedtrappningen av pendlingsmöjligheterna på kustbanan har inget organiskt samband, men tillsammans slår de sönder fungerande infrastruktur och dränerar regionen på resurser. Och som ett hotfullt moln över järnvägskommunikationerna finns den allt intensivare lobbningen för den nya förbindelsen via Lojo mellan Helsingfors och Åbo.
Att staten skulle gå in för den miljardsatsningen och samtidigt bygga ut kustbanan för snabb regiontrafik verkar med dagens statsfinanser som en ren utopi.
Åderlåtningen gäller inte bara den statliga närvaron. För ett tiotal år sedan sågs integreringen både av yrkeshögskoleutbildningen och av utbildningen på andra stadiet, Yrkeshögskolan Sydväst, senare Novia, och Axxell, som viktiga framtidssatsningar som ger regionen ny livskraft. Två nybyggda utbildningscampus, i Ekenäs och Karis, var symboler för framtidstron.
Men också från det här området har nyheterna handlat om indragningar och avveckling.
Nylands brigad räddades från försvarsmaktens senaste slaktlista genom en aktiv insats av dåvarande försvarsministern, SFP:s Stefan Wallin.
Men minister Jussi Niinistö, Sannf, har inte gjort någon hemlighet att han helst hade sett flyttlasset styra i väg från Dragsvik.
Har förändringarna i den strategiska situationen i Östersjön och Finska viken fått honom att tänka om när det gäller behovet av en militärenhet invid Hangö udd? Svaret kommer kanske i regeringens försvarsredogörelse.
Eller kanske tidigare, ifall ministern vill lägga in ett besök i det enda svenskspråkiga truppförbandet, som dessutom är en viktig kugge i militärsamarbetet med Sverige.
Riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta, SDP, och Thomas Blomqvist, SFP, ordnar ett möte om tågtrafiken på torsdagskvällen. Raseborgsstyrelsen grunnar också på motdrag mot tingsrättsindragningen.
Förhoppningsvis är det inte för sent.

ANDRA LÄSER