Lekparker flyttar i Raseborg

Fågelsångens lekpark i Ekenäs flyttar till ett område invid Knipnäs badstrand. Också lekparken i Svartå kan få ett mer strandnära läge.

Bättre. Bybor och lokalföreningar ser gärna att lekparken i Svartå flyttar till en mer tillgänglig plats. Badstranden vid Hållsnäsvägen är förslaget.
Agneta Sjöblom
23.03.2016 11:41 UPPDATERAD 23.03.2016 11:44
Grundförbättringsarbeten i Fågelsången har gjort att gatans marknivå sänkts. Som följd borde också grönområdet och lekparken sänkas. Eftersom det innebär att lekredskapen ändå måste lyftas upp kunde man på samma gång flytta dem till området bredvid Knipnäs badstrand.
Till fördelarna med flytten hör enligt stadens ansvariga parkchef Joakim Mäkelä att underhållet underlättas då badstranden och lekparken finns på samma område. Det ger synergier.
– Det finns också ett beslut om att Knipnässtranden är ett område som det ska satsas på. Fullmäktige har godkänt en stor badbrygga för vilken leverantören redan är vald, säger Mäkelä.
Det har funnits en lekpark vid stranden tidigare och platsen lämpar sig med andra ord bra för ändamålet.
– Jag tror också att man hittar lekparken lättare när den är vid stranden. Den blir allmännare.

Tillgängligare vid stranden

I Svartå har byaföreningen och Folkhälsanföreningen gjort en motion om att flytta lekparken som finns vid Brandvaktsvägen i bruket. Parken anlades 2003 på initiativ av en grupp aktiva Svartåmammor och genom en insats på 400 talkotimmar samt med ekonomiskt understöd från diverse håll.
Under de första åren var det rikligt med aktiviteter i parken och man hade till och med en avlönad "parktant". Efter att de första parkanvändarna vuxit ur parkåldern har parken ändå blivit utan regelbunden skötsel och är nu rätt sliten och delvis i obrukbart skick, trots att man med talkokraft försökt underhålla den. Lekstugan har till exempel nyligen reparerats på initiativ av byarådet.
Förslaget i motionen till staden är att lekparken i Svartå skulle flytta till Hållsnäsvägen och ett område invid badstranden. Området ägs i likhet med platsen vid Brandvaktsvägen av staden och den nya placeringen skulle i likhet med Fågelsången göra lekparken mer tillgänglig. Stranden är populär både bland ortsbefolkning och bland turister. Folkhälsan ordnar varje sommar simskola vid stranden. Läget skulle givetvis kräva att parken gärdas in.
I samhälltekniska nämnden gav man i tisdags sitt stöd åt att fortsätta planeringen och förberedelserna av en flytt. Uppbyggnaden av den nya lekparken i Svartå kunde ske tidigast 2017, om anslag beviljas. Staden skulle då överta ansvaret och underhållet för parken. De lokala föreningarna kan söka om anslag från stiftelser och på det sättet delta i projektet.

ANDRA LÄSER