Mottagningen håller inte tider

Mottagningstiderna på Ingå hälsovårdscentral håller inte, anser patienter. Tidsanvändningen och information om priser är områden som behöver utvecklas.

För ett år sedan genomfördes för första gången en patientenkät också på läkarmottagningen vid hälsovårdscentralen i Ingå. Det allmänna betyget för mottagningen var 4,7 på en skala där fem är det bästa. Resultatet ligger på samma nivå som resultatet i patientenkäter i Lojo, Vichtis, Esbo och Helsingfors.
61 svar gavs på läkarmottagningen. Personalens bemötande och yrkesskicklighet bedöms speciellt i de öppna svaren. Negativa saker var ombytligheten bland läkarna och tidsbrist. Patienterna påpekade också att tidtabellen på mottagningen inte alltid håller.

Hälsovårdarbyte påverkar

Inom munhälsan var helhetsbetyget 4,7, vilket motsvarar resultatet inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och på nationell nivå. Inom vissa delområden var resultatet bättre än i andra kommuner. Patienterna upplever att det är lätt att få kontakt med hälsovårdscentralen, att personalen är kunnig och att kundtjänsten är utmärkt. Även inom munhälsovården noterades att mottagningstiderna inte håller.
På rådgivningen har kundenkäten genomförts också 2014. Där sjönk det allmänna resultatet från 4,2 år 2014 till 4,1 år 2016. I de öppna svaren var responsen i huvudsak positiv och klienterna berömde personalens yrkeskunskap. Som nackdelar nämndes byte av hälsovårdare. Hösten 2016 byttes en långvarig hälsovårdare ut, vilket märks i svaren.
Inom hälsovårdscentralen kommer man nu att fästa speciell uppmärksamhet vid att utveckla de delområden som fått negativ feedback. Läkarmottagningen är med i projektet Smidiga processer, som är ett utvecklingsprojekt för att förbättra servicen på mottagningen.
ANDRA LÄSER