Hagahemmet kan flytta till Gammelboda

Verksamheten vid äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs föreslås flytta till Esperis nybygge i Gammelboda. Stadsstyrelsen behandlar frågan på måndag.

Hela Hagahemmets verksamhet föreslås flyttas till Esperis nybygge i Gammelboda. Stadsstyrelsen i Raseborg behandlar ärendet på måndag, social- och hälsovårdsnämnden hade ärendet uppe i går.
Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg föreslår att stadsstyrelsen beslutar att verksamheten i Hagahemmet i Ekenäs överflyttas till företaget Esperis nybyggda byggnader i Gammelboda samt att ett hyresavtal med Esperi förhandlas fram.
– Min förhoppning är att vi kan hyra upp utrymmena redan från februari nästa år så vi kan börja inreda och planera så snabbt som möjligt, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

4,5 plus 15,5 år

Staden kan bara sluta ett hyresavtal som skulle gälla till den 31 december 2023 på grund av den planerade landskapsreformen.
Dock skulle en option om fortsättning av avtalet skrivas in ifall landskapsreformen fördröjs eller inte blir av. Optionen skulle vara på 15,5 år.
Den totala hyreskostnaden för de här 20 åren skulle ligga på 9,2 miljoner euro. I Hagahemmet skulle hyreskostnaden vara högre; 14,5 miljoner euro på 20 år vilket tar i beaktande ett saneringsbehov. För Hagahemmet finns inplanerat en totalsanering år 2028. Saneringen uppskattas att kosta 5,4 miljoner. Hagahemmet är byggt år 1956.

Billigare klientkostnad i nybygge

Klientkostnaden skulle på Hagahemmet, efter gjord sanering, uppgå till 13 950 euro per klient och år. I dag är kostnaden 9 900 euro per år. Klientkostnaden i Gammelboda skulle under de första 4,5 åren uppgå till 8 800 euro per år, under de resterande 15,5 åren 8 300 euro.
Då man jämför det gamla och det nya hemmet blir den totala ekonomiska konsekvensen en årlig inbesparing på 220 000 euro. Ytterligare en inbesparing är att behovet av städhjälp från tekniska sektorn skulle minska i och med en flytt till Gammelboda. Städningen skulle där skötas internt.
Bokföringsvärdet på Hagahemmet är drygt 607 000 euro. Tomt och byggnader skulle förbli i stadens ägo. En planändring behövs för att kunna sälja fastigheten.

Fler klientplatser

Hyresobjektet i Gammelboda består av två byggnader med inalles 55 klientplatser. I Hagahemmet finns 49 klientplatser. Hagahemmet är byggt i flera våningar, medan Esperis hus är i ett plan och på marknivå.
– Vilket är mycket mer ändamålsenligt. Byggnaderna är nya och fräscha, det finns bland annat bastu samt lusthus på gården, räknar Benita Öberg upp.
I Gammelboda finns även fem lägenheter på 38,4 kvadratmeter som är lämpliga som stödbostäder för seniorer, eller andra klientgrupper, som är i behov av stöd men inte kräver resurserat boende. Det finns ett behov av den här typen av boendealternativ, sägs det i beredningstexten.

Personalen informerad

I beredningstexten till stadsstyrelsen konstateras att Hagahemmet inte fyller kraven på en modern vårdinrättning. Karakteristiskt för gamla vårdinrättningar är att rumsanvändningen blir ineffektiv, byggnaden har stora ytor i förhållande till antal vårdplatser.
– Jag informerade personalen i går och sällan har man sett en personal bli så glad för en planerad förändring, säger Benita Öberg.
Hagahemmets invånare och anhöriga informeras närmare då ett beslut finns, säger hon.
ANDRA LÄSER