Regniga vintrar påverkar plankton

Hoppkräftorna reagerar klart och tydligt på förändringar i miljön. Forskare vid Novia tittar närmare på hur salthalten och temperaturen i vattnet i kombination med varandra påverkar dessa små plankton.

Minna Kohonen t.v. och Ella von Weissenberg med hoppkräftor i en burk under sommarens provtagningar i skärgården.
05.01.2021 11:58
De millimeterstora hoppkräftorna gör inga anspråk på att räknas till de tongivande djuren i våra vatten. Men de här mikroskopiska organismerna som det finns kring 13 000 arter av hör till den artrikaste gruppen bland kräftdjuren, och de har en väldigt viktig roll i den marina näringskedjan. De äter alger och utgör själv föda för fiskyngel.
Därmed har det stor betydelse hur hoppkräftorna mår – hurdan kroppsstorlek de har, hur reproduktionen lyckas och hur effektivt de hittar föda, för att nämna några omständigheter.
– Det är väldigt många faktorer i den marina miljön som påverkar hoppkräftorna.