Sjundeå väljer ny vårdproducent

Tre vårdproducenter har lämnat in anbud för att sköta hälsovårdscentralen i Sjundeå. På torsdag väljs vem som sköter vården.

Sjundeå kommuns avtal med det företag som sköter kommunens hälsovårdscentral löper ut i slutet av februari 2018. Kommunen har konkurrensutsatt vårdtjänsterna på nytt och har nu fått in tre anbud. Utöver den nuvarande vårdproducenten, Coronaria hoitoketju, gör också Attendo terveyspalvelut och Mehiläinen terveyspalvelut anspråk på tjänsterna.
– Jag är lite förvånad, jag hade väntat mig att vi får in flera anbud eftersom den privata sektorn har varit väldigt aktiv i de här frågorna nu inför social- och hälsovårdsreformen, säger Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg.
Avtalstiden är från 1.3.2018 till 31.12.2021. Social- och hälsovårdsreformen beräknas träda i kraft i början av år 2020.
– Men vi vet att det kommer att finnas en övergångstid. Allt kan inte ta slut 31.12.2019. För att trygga kontinuiteten och servicen har vi satt avtalsperioden till slutet av 2021.

Mycket jobb med upphandling

Sedan början av mars 2014 har hälsovårdscentralen skötts av Coronaria Hoitoketju. Både patienter och kommunen har varit nöjda med servicen. På grund av ovissheten kring social- och hälsovårdsreformen har kommunen inte kunnat ingå några långa avtal med tjänsteproducenter sedan 2012, då social- och hälsovårdssamarbetet med Lojo upphörde i slutet av 2012.
– Det har varit besvärligt då vi inte har kunnat ingå långa avtal, kontinuiteten naggas nog i kanterna av det här. Och det är väldigt mycket jobb med upphandlingar, säger Öberg.