Lantbrukarorganisation: Oroväckande många gårdar väntas ge upp i höst

Hälften av jordbruksproducenterna i Finland ser bara nedgång i ekonomin på grund av ökade produktionskostnader. Många bönder med djur överväger att helt avsluta sin produktion,

Många jordbruk med djur lägger antagligen ner verksamheten i år, bedömer lantbrukarorganisationen SLC.
07.07.2022 13:19
En digitala enkät om odlingssäsongen hittills och om gårdarnas ekonomiska förutsättningar besvarades av till 1 100 jordbrukare i hela Finland i juni.
Christoffer Ingo, lantbrukspolitiskt sakkunnig på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) tolkar ur enkätsvaren att många av landets husdjursgårdar har avslutat produktionen innan årets slut och att ingen bygger ersättande produktionsplatser.
– Jordbruket har redan länge lidit av bristande lönsamhet. Tidigare har större och modernare enheter kunnat ersätta produktionen när mindre djurgårdar slutat, och på så vis har totalproduktionen inte minskat nämnvärt. Så kommer sannolikt inte att vara fallet nu, eftersom många av de större husdjursgårdarna är ännu mer beroende av inköpta förnödenheter till produktionen, säger Ingo.

ANDRA LÄSER