Informationsskyltar planeras till genomfartslägret på Tulludden

Arbetet med att göra resterna av det som varit ett tyskt genomfartsläger och ett kvinnofängelse ute på Tulludden i Hangö till ett besöksmål har fortsatt. Nu hoppas man få upp informationsskyltar till området till nästa sommar.

Resterna av det som varit ett tyskt genomfartsläger och ett kvinnofängelse ute på Tulludden i Hangö ska bli ett besöksmål.
Kulturnämnden tog upp frågan tidigare i år och tillsatte en arbetsgrupp. Vid onsdagens möte valdes Ben Ferm att respresentera kulturnämnden där.