Nämnd slår fast: Romu Keinänens metallskrotning i Horsbäck får inte bullra för mycket

Raseborgs miljömyndigheter applåderar Romu Keinänens planer på modern skrotåtervinning i Horsbäck, men kräver att olägenheter dämpas och begränsas för att inte störa grannar.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg anser att Romu Keinänens planer på en modern och effektiv återvinningsanläggning är positiva, men olägenheterna måste minimeras.
Johanna Lemström
13.05.2022 15:44
Södra Finlands regionförvaltningsverk har begärt om ett utlåtande av Raseborgs miljövårdsmyndighet om företaget Romu Keinänens ansökan om miljötillstånd för en återvinningsanläggning som ska placeras vid Kärrbygatan 10 i Horsbäck.