Ledare: Vården är en viktig valfråga

Vårdpersonalen måste få en givande arbetsmiljö där de kan göra sitt jobb på bästa möjliga sätt.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
02.03.2023 19:18
I slutet av fjolåret visade en riksomfattande enkät, som gjorts bland klienter inom hemvården och på serviceboenden,  att Ingå får toppbetyg. Ingen annan av kommunerna i det som nu är Västra Nylands välfärdsområde placerade sig i toppen. Klienterna var nöjda med personalen, de kände sig trygga och sedda och personalen var vänlig. 
Det här var något som Ingå var stolt över och som man gärna ville att skulle fortsätta då vården vid årsskiftet övergick i välfärdsområdets regi.
Nu är övergången ett faktum och helt smärtfritt har det inte gått.

ANDRA LÄSER