Insändare: Personalens och invånarnas respons måste tas på allvar

02.03.2023 17:13
Jag är mycket bekymrad över den respons som personalen, klienterna och anhöriga gett angående Västra Nylands välfärdsområde och dess inledning. Svenska Yle och Västra Nyland har i olika reportage under de senaste veckorna lyft fram brister i välfärdsområdets verksamhet under de första veckorna. Det motsvarar den respons som också jag fått från välfärdsområdets invånare.
All feedback måste tas på allvar och jag hoppas att även tjänsteinnehavarledningen gör det. Personalen är vår viktigaste resurs. Utan personal har vi ingen service. Därför måste vi direkt från början satsa på personalens välmående och ge stöd i den här reformprocessen. Coronakrisen och långa köer har under en längre tid belastat personalen vilket inte gör saken bättre.
Du som invånare i vårt välfärdsområde ska kunna lita på att du får rätt vård i tid och att man ringer tillbaka till dig från din hälsovårdsstation ifall man har lovat göra det. Vi har redan länge haft utmaningar med primärhälsovården. Detta måste åtgärdas nu. Du måste också kunna lita på att du får rätt vård i tid på eget modersmål, svenska och finska, i alla situationer.
Det är helt bakvänt att nu lägga ned fungerande, förebyggande system. Från början var tanken den att servicen ska flyttas över som den var i kommunerna till det nya välfärdsområdet. Det skulle vara smart att först analysera hur servicen är organiserad och sedan ta i bruk de bästa och mest effektiva metoderna. Vi får inte glömma hur viktig ett människonära bemötande är. SFP:s fullmäktigegrupp lämnade under sitt förra möte en fullmäktigemotion som lyfte fram utmaningarna med servicen på svenska.
Vårt välfärdsområde har konstant hängt efter i beredningen i jämförelse med andra välfärdsområden på grund av den tajta beredningstiden. Välfärdsområdet har också haft utmaningar med sin ekonomi. Det här får inte användas som bortförklaringar utan nu måste man i snabb takt få ändringar mot det bättre.
SFP har krävt att vi som politiker hoppas få en mera detaljerad rapportering om hur situationen är på fältet. Samtidigt vill vi se att man konkret gör åtgärder för att förbättra situationen och ser till att service som lagts ned kör igång på nytt innan vi politiker fattat beslut om välfärdsområdets servicestrategi. Det här skulle vara klokt och förnuftigt, och ekonomiskt vettigt.
Jag hoppas innerligt att välfärdsområdenas finansiering ses över. Eftersom det i västra Nyland i genomsnitt bor friskare invånare får vi inte i förhållande lika mycket finansiering från staten som flera andra välfärdsområden. Det här är fel. Det ska ju löna sig att satsa på det förebyggande. Det har vi gjort och det ska inte ses som en dålig sak. SFP har kämpat för det här i regeringen och utan oss skulle modellen för finansieringen varit ännu sämre.
Det kommer att ta tid tills den nya organisationen sätter sig men det är viktigt att vi gör den här processen så trygg som möjligt. Nu känns den inte som så för flera i personalen och för klienter och dess anhöriga. Det här måste tas på allvar och välfärdsområdet måste lyssna till kritiken och göra ändringar i sina processer som nu upplevs problematiska. Vi måste få ordning på vården nu. Det här arbetet kan inte längre vänta.
Henrik Wickström, SFPs viceordförande, Styrelsens II viceordförande Västra Nylands välfärdsområde. Ingå

ANDRA LÄSER