Mathjälp får inte verksamhetsbidrag

Föreningen Mathjälp Ruoka-apu i Karis hade ansökt om ett bidrag på 5 000 euro för verksamheten 2019. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt förra veckan att inte bevilja bidraget.

Föreningen Mathjälp i Karis delar varje vecka ut cirka 2 000 kilogram mat som annars skulle slängas.

Föreningen Mathjälp lämnade i början av september in en ansökan till staden om att få ett verksamhetsbidrag på 5 000 euro för i år. Social- och hälsovårdsnämnden behandlade ansökan förra veckan.

Nämnden konstaterade att de 200 000 euro som staden har budgeterat i riktade bidrag till föreningar och organisationer som stöder förebyggande verksamhet och kompletterande tjänster inom mental- och missbrukarvården eller aktivering av arbetslösa redan är utdelade. Beslut om utdelningen fattades i mars.

Även Raseborgs stads socialfond delar ut bidrag i enlighet med fastställda stadgar, men också de är utbetalda för 2019.

Bidrag för verksamhetsåret 2020 går att söka enligt separat kungörelse i början av nästa år och enligt fastställda kriterier, påpekar social- och hälsovårdsnämnden.

Föreningen Mathjälp grundades 2014 i Karis för att tillvarata matsvinn från butikerna och dela ut det till mindre bemedlade. Varje vecka delas cirka 2 000 kilogram mat ut som annars skulle slängas. Föreningen delar också ut EU-mat.

Utdelningsstället finns i före detta restaurang Knäppen i Karis. Det är på grund av ökade hyresutgifter som föreningen behöver bidrag.

ANDRA LÄSER