Richard Nyman ny medlem i Raseborgs bildningsnämnd

Emilia Holmström från SDP hade anhållit om befrielse från sina förtroendeuppdrag i Raseborg och i måndags godkände fullmäktige hennes anhållan. Hon ersätts både i bildningsnämnden och i nämndens svenskspråkiga sektion av Richard Nyman från Karis.

SDP:s Emilia Holmström har fått anställning inom småbarnspedagogiken i Raseborg och kan därför inte vara medlem av vare sig bildningsnämnden eller dess svenska sektion i staden. Fullmäktige har utsett Richard Nyman till hennes ersättare.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
28.02.2023 18:00 UPPDATERAD 28.02.2023 18:25
Emilia Holmström, SDP, medlem i Raseborgs bildningsnämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion sedan augusti 2021, har befriats från sina förtroendeuppdrag. Det beslutade fullmäktige i måndags.
Hon anhöll om befrielse med motiveringen att hon numera är anställd inom bildningssektorns verksamhetsområde, närmare bestämt inom småbarnspedagogiken. Enligt kommunallagen är hon därför inte längre valbar.