E-spel lär elever om upphovsrätt

På en liten webbyrå i Raseborg har man utvecklat ett stort spel om upphovsrätt. Förhoppningen är att Kopiraittila-spelet ska användas i vartenda klassrum i Finland.

Kopiraittila.fi lämpar sig för skolbarn i olika ålder. Till de yngre barnens favoritspel hör lyckohjulet och minnesspelet.
Kopiraittila.fi är ett så kallat e-lärandespel på webben där man lär sig om upphovsrätt genom att utföra olika uppgifter.
Spelet är tänkt att fungera som inlärningsmaterial och -metod under en lektion eller en dubbellektion om upphovsrätt. Det kan också användas som repetition inför olika projekt till exempel i fråga om användning av bilder eller musik.
I spelet rör man sig från en korridor till olika klassrum som man kan utforska. Det finns flera olika uppgifter, tester och spel i klassrummen bakom de svängande ikonerna och det finns även många roliga animationer gömda här och där. Här finns en video som visar hur spelet fungerar (finsk text).

I läroplanen

– I den nya läroplanen sägs det att eleverna i alla årskurser och ämnen ska lära sig känna till och respektera upphovsrätten. Men det har inte funnits något undervisningsmaterial om upphovsrättsliga frågor som skulle lämpa sig för barn i olika ålder, säger Kirsi Salmela på upphovsrättsorganisationen Kopiosto.
Bland eleverna råder det till exempel ovetskap om hur man får använda bilder man hittar på nätet. Lärarna vet inte alltid heller vilket material som är fritt att använda eller vilka tillstånd det krävs.
– Det finns en uppfattning om att allt som är på nätet får användas fritt. Men också där måste man respektera upphovsrätten, säger Salmela.

Detaljer avgör

Att det blev just JCO Digital berodde på att Kopiosto hade fått ögonen på ett test Ekenäsföretaget hade gjort för Journalistförbundet.
– Trots att vi med åtta anställda är ett ganska litet företag har vi mycket erfarenhet av liknande projekt. Vi har utvecklat ganska många minispel och olika test som använts i marknadsföringssyfte, faktiskt just flera sådana som de ville ha i sitt spel. Nu har vi fått en ännu bättre bild av hurdana spel som fungerar, säger Monica och Juha Javanainen på JCO.
Innehållet, i praktiken pedagogiskt utformad information, frågor och svar om upphovsrätt, kom från en arbetsgrupp hos Kopiosto bestående av lärare och bibliotekarier. Materialet var omfattande och dessutom på två språk. Sedan var det upp till gänget på JCO att vara kreativt med utformningen.
– Den största utmaningen var att hålla spelet enkelt och roligt men ändå detaljerat. Det var viktigt att skapa en miljö där barn intuitivt kan klicka sig till olika ställen. Omgivningen måste vara tilltalande för barnen. Detaljerna är viktiga och det är ofta just detaljerna som gör helheten rolig. I e-spelet kan man bland annat hitta en puttrande kaffekokare, en kruka varifrån det växer en blomma och signaler från radion, säger paret Javanainen.
Salmela är väldigt nöjd med samarbetet med Ekenäsföretaget.
– Och vi har fått nästan bara positiv respons i de 40 skolklasser och på de utbildningsdagar där spelet testats.

Stor potential

På JCO har man njutit av att fokus har legat på just inlärning.
– Det har varit inspirerande och roligt. Det har känts bra att få utveckla ett spel som ska göra nytta. Vi hoppas vi får fler sådana här uppdrag. Vårt kunnande kommer bäst fram när vi får göra inlärningsmaterial. Med skolorna som inkörsport skulle Finland och vi som företag kunna bli en föregångare inom modern inlärning.
Potentialen är enorm. Javanainens säger att det finns en allmän strävan att digitalisera undervisningen. Det kommer finnas mycket jobb med att göra dagens inlärningsmaterial elektroniskt. Frågan är hur man förmedla information så att användaren inte märker att den pluggar.
– Vi vill hitta på sätt att göra inlärning roligt. Omedelbar respons och poäng är sådant. Det du gör behöver nödvändigtvis inte verka vettigt för stunden. Men om du lär dig något spelar det ingen roll. Budskapet är det viktiga, säger Juha Javanainen.

Kopiraittila.fi

Spelet finns på svenska och finska på adressen Kopiraittila.fi.
Spelmiljön är en skola med skilda klassrum för årskurs 1–2, 3–4, 5–7 och 8–9.
Svårighetsgraden ökar med årskurserna. Material för gymnasier och andra stadiet kommer härnäst.
Spelet behöver inte laddas ner och fungerar på dator, pekplatta och mobiltelefon.
I praktiken kommer det att spelas på pekplatta, vilket det är optimerat till.
På Kopiraittila.fi finns också undervisningsmaterial för läraren.
ANDRA LÄSER