Två bekräftade fall av mässling i Raseborg

Förra veckan bekräftades ett fall av mässling hos en vuxen person i Raseborg. Nu meddelar stadens chefsläkare att ytterligare ett fall bekräftats. Därtill är två personer försatta i karantän. Läget följs upp dagligen.

Tidigare i veckan kunde Raseborgs stad bekräfta ett fall av mässling. Nu finns det två rapporterade fall enligt Institutet för hälsa och välfärd.
– Just nu vårdas två patienter för mässling och ett par andra personer som varit i kontakt med dessa befinner sig i karantän, säger Sofia Maleike-Ruohola, ny chefsläkare i Raseborg.
Den delen av befolkningen som har haft mässling eller har vaccinationen i skick riskerar inte att smittas.
– Vi vill påminna om rådande rekommendation. Personer som saknar vaccination och som är över ett år bör ta vaccinationen på sin egen hälsostation, säger Maleike-Ruohola.
Den första bekräftade förekomsten av mässling hittades hos en vuxen ovaccinerad person. Fallet bekräftades förra veckans tisdag. Raseborgs stad inledde snabbt en utredning för att kontakta samtliga personer patienten varit i kontakt med.
– Vi har utrett vilka personer patienten haft kontakt med på samtliga platser som patienten besökt för att kartlägga vilka som varit vaccinerade eller tidigare haft mässling, säger Maleike-Ruohola.

Följer upp situationen

Under kartläggningen hittade man ett antal personer som tillhör riskgruppen att bli smittade. De är inte vaccinerade och har heller inte haft sjukdomen tidigare.
– Vi har några personer som vi följer upp och har ordinerat karantän, säger Maleike-Ruohola.
Personer som riskerar att få sjukdomen ordineras i karantän även om de inte uppvisat symtom. Mässling smittar nämligen redan ett dygn innan sjukdomen bryter ut. Det andra rapporterade fallet fanns från tidigare i karantän.
Maleike-Ruohola intygar ändå att situationen är under kontroll, och någon epidemi handlar det inte om. För att tala om en epidemi ska antalet nya fall öka stadigt.
– Om allt går bra fram till nyår kan vi konstatera att läget är helt under kontroll.

Vaccin lönar sig

Raseborgs stad hoppas ändå att personer som inte är vaccinerade skulle vaccinera sig. Vaccinet fås gratis.
Maleike-Ruohola hoppas att så många som möjligt av de ovaccinerade som inte heller haft sjukdomen kan överväga att ta vaccinet. Andelen vaccinerade i Raseborg skulle gärna få överstiga 95 procent, då kan man räkna med att befolkningen är skyddad. Enligt Maleike-Ruohola är andelen som vaccineras i dag 93 procent.
Om man är osäker på sitt vaccinationsskydd, är den allmänna rekommendationen två MPR-vaccinationer (vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka) med minst sex månaders intervall, men gärna med två till tre års mellanrum.
Symtomen för mässling är hög feber, ögoninflammation och utslag. Om man misstänker att man insjuknat i mässling ska man ringa till hälsocentralen i stället för att själv ta sig till den eftersom smittorisken är stor. I Finland upptäcks årligen enbart 0-5 fall av mässling, oftast hos personer som smittats utomlands.
Artikeln har uppdaterats med information om det andra bekräftade sjukdomsfallet, och förtydligats med information om andelen vaccinerade i Raseborg.

Vaccin mot mässling

Största delen av alla personer födda före år 1970 är immuna mot MPR-sjukdomarna (mässling, röda hund och påssjuka) i och med att de haft dessa sjukdomar som barn.
Så gott som alla personer födda år 1975 och därefter har fått MPR-vaccinet vid rådgivningen eller i skolan.
Tack vare vaccinationerna har MPR-sjukdomarna försvunnit nästan helt från Finland.
Enstaka fall av mässling och påssjuka brukar rapporteras hos personer som smittats utomlands och deras närkontakter, vanligtvis mellan 0 och 5 fall per år.