Våld mot kvinnor och jämställdhet heta ämnen fast de inte delar åsikter

Våld mot kvinnor är som fråga ingen vattendelare. Tvärtom är de tre riksdagskandidaterna Timo Kallio, Anita Westerholm och Birgitta Gran eniga om att det är ett stort samhällsproblem och redo att jobba för frågan, liksom för jämställdhet. 

Timo Kallio, Saml, Anita Westerholm, SFP, Birgitta Gran, VF.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
10.03.2023 06:00 UPPDATERAD 10.03.2023 07:56
Var tredje kvinna har utsatts för våld av en nuvarande eller tidigare partner. 47 procent av kvinnor och flickor över 15 år har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Det måste få ett slut – det är Ingåbon Timo Kallio, Raseborgsbon Anita Westerholm och Hangöbon Birgitta Gran eniga om. Alla tre är kandidater i riksdagsvalet; Kallio för Samlingspartiet, Westerholm för SFP och Gran för Vänsterförbundet.
Anita Westerholm tycker det är bra att frågan om våld mot kvinnor diskuteras:
– Det är genom att diskutera problemet som förändringen börjar. Våld mot kvinnor är definitivt ett av samhällets största människorättsproblem, säger hon.