Våra närsjukhus ska utvecklas, inte avvecklas

Den 23 januari går Finland till ett välfärdsområdesval för första gången. Valet blir spännande på många sätt – nu väljer vi ett fullmäktige som fattar beslut om hur social- och hälsovården ska organiseras här.

Nyland har en särlösning, och vårt landskap är indelat i fyra välfärdsområden, medan Helsingfors stad utgör ett eget område. Specialistvården kommer fortfarande att ordnas av Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS som ingår avtal med respektive område i Nyland om hur vården ska organiseras.
I Nyland finns i dag flera sjukhus, och närsjukhusen har en stor betydelse för invånarna. Välfärdsområdet Västra Nyland skiljer sig ur mängden då vi har tre sjukhus här: Jorvs, Lojo och Raseborgs sjukhus. Förutom Helsingfors har alla andra områden i Nyland bara ett sjukhus.
För oss är det viktigt att våra närsjukhus i Raseborg och i Lojo bevaras och att deras verksamhet utvecklas, inte avvecklas. Med tanke på regionens livskraft, service och beredskap har båda sjukhusen en viktig roll.
Det skulle vara ödesdigert för vår region om servicen vid våra närsjukhus skulle försämras. Raseborgs sjukhus potential ska användas till godo och sjukhuset ges en central roll då det gäller att utveckla de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna som är ett specialuppdrag för Västra Nylands välfärdsområde. Vid sjukhuset har man i samråd med det blivande välfärdsområdet redan gjort ett digert utvecklingsarbete och sett över vilken service man kunde erbjuda.
Vi måste också på alla sätt se till att Lojo BB finns kvar. Det gjorde mig glad att Lojo långt innan årets slut redan uppnådde gränsen på 1 000 födslar, vilket är ett krav på att få ha BB-verksamhet vid ett sjukhus.
Under de första år välfärdsområdena finns tror jag att vi inte kommer att se stora förändringar i servicenätet. Välfärdsområdena kommer ändå att ha en tajt ekonomi och då utgifterna inom vården inte kommer att minska behöver man granska kostnaderna noggrant. Det är därför viktigt att vi redan nu aktivt bevakar och följer diskussionen kring våra sjukhus. Vi måste vara på vår vakt för att säkerställa att vi har en god och fungerande sjukvård på vårt eget modersmål, svenska eller finska, och att den finns nära också framöver.

Henrik Wickström

Vice ordförande, SFP

Kommunstyrelseordförande, Ingå

HUS styrelseledamot

ANDRA LÄSER