Nytt försök att få hus på Marsudden

Planeringen av ett nytt bostadsområde på Marsudden har återupptagits. Planutkastet ska vara klart i sommar.

Skyddat. Klovviken utanför Marsudden hör till området som planeras för glest småhusboende.
18.05.2017 16:00 UPPDATERAD 24.05.2017 16:00
Programmet för deltagande och bedömning är till påseende till slutet av månaden. Målet är att planera ett område för småhus som möjliggör glest byggande. Planområdet sträcker sig ända ner till stranden vid Klovviken på östra sidan av Marsudden.
Området är kring 50 hektar stort men bara 9,5 hektar av området är på fastlandet, resten är holmar och vattenområde. Strandlinjen är 800 meter. Nu består området av helt obebyggd skogsmark. Vattenområdena precis utanför området är fridlysta.

Långkörare

Projektet är inte nytt. Planeringen har initierats redan 2009 och ett planförslag har varit till påseende år 2012. En delorsak till att projektet blev liggande är ett fullmäktigebeslut om att hela sydöstra Sjundeå ska ses över som en helhet. Det arbetet har dragit ut på tiden men har nu kommit till utkastskedet under namnet delgeneralplan för södra Sjundeå. Planen innebär ändringar i delgeneralplanerna för sydöstra Sjundeå, Störsvik och området kring stationen, kyrkbyn och Sunnanvik.
I oktober godkände kommunstyrelsen ett nytt markanvändningsavtal med Nokia, som äger området, och planeringen har satt i gång igen. Planeringskonsult är Sten Öhman. Tidtabellen i programmet för deltagande och bedömning är att ett planutkast ska vara klart i juni, planförslaget i september och att planen slutligen ska godkännas i december.

Hänger ihop med vattennätet

Projektet har också anknytning till en eventuell utvidgning av kommunens vattennät mot Pickala. Utvidgningen är ett av många projekt som fått vänta på sin tur i och med de omfattande problemen med inomhusluften i Sjundeås skolor. Planeringen ska inledas så fort läget med Aleksis Kiven koulu stabiliserar sig något, uppger kommunens tekniska direktör Markus Moisio.
En förstoring av vattenförsörjningsverkets verksamhetsområde blev aktuell i och med att Prysmians fabrik meddelade att den slutar leverera vatten och el till de höghus som finns i Pickala. Någon regelrätt utvidgning av kommunaltekniken på Marsuddens område är ändå inte aktuell men eventuellt finns det små synergieffekter att uppnå genom en gemensam dragning av vattenledningar.
På Marsudden har kommunen dessutom redan investerat i en pumpstation och en anslutning till avloppsledningen från Störsvik i Sjundeå till Strömsby i Kyrkslätt som invigdes i oktober 2014.

ANDRA LÄSER