För eller emot Nato?

Man får intrycket att man nu har spänt två prominenta och kända opinionsbildare för Natovagnen för att säkra ja-sidan då omröstning går av stapeln.

04.06.2016 05:50
I VN (2.6) ingår två inlägg som tar ställning för ett medlemskap i Nato. Man får intrycket att man nu har spänt två prominenta och kända opinionsbildare för Natovagnen för att säkra ja-sidan då omröstning går av stapeln.
Den ena resonerar visserligen i relativt sansad ton för ett medlemskap, den andra drar sig inte för att uttala förklenande omdömen om Leif Höckerstedts analytiska och sakliga inlägg. I stil med "vore bäst om vissa skribenter skulle förbli vid sin läst".
Efter över 30 år inom statsrådsberedningen som tjänsteman och med stort intresse för republikens historia, särskilt politisk utveckling under senaste århundraden, vill jag som "vanlig" medborgare inför en eventuell rådgivande röstningsprocedur rekommendera: Läs och begrunda general Gustav Hägglunds bok "Rauhan utopia". Där uttalar sig en erfaren och i närområdenas historia insatt man vad han tänker och tror om Finlands behov av Nato.
Boken är visserligen skriven 2014, och en del har hänt sen dess, men innehållet är enligt mitt bondförstånd allmängiltigt för den som vill vara påläst.

Bengt-Göran Lindqvist

Täkter

ANDRA LÄSER