Sjundeå ser hot för pumpstationens framtid – ville lösa in mark som köpts av privatpersoner

Ett markområdet kring Sjundeås pumpstation i Störsvik har köpts av privatpersoner. Kommunen ville lösa in marken för att kunna förnya kommunaltekniken i området utan förhinder men politikerna sa nej.

Kommunen ville lösa in mark i Störsvik men politikerna sade nej.
Totalt 5 700 kvadratmeter mark på Bastuudden och 15 600 kvadratmeter vattenområde i Dyviken har sålts under våren. På området finns Störsviks pumpstation. Under försäljningsprocessen har kommunen önskat en särskild paragraf om kommunaltekniken i köpebrevet, eftersom kommunen har planer på att förnya pumpstationen med tillhörande servicevägar. Kommunen har ändå inte kunnat ansöka om servitut eftersom utredningen av kommunaltekniken på området och planeringen för förnyelsen ännu pågår.