”Skulle vara fint om flera ställer upp” - behov av frivilliga som underlättar flyktingars flytt till Raseborg

Raseborgs vänkoncept för nyanlända flyktingar behöver flera frivilliga. Fokus ligger på det sociala och att underlätta flytten till ett nytt land.

Invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert (t.v.) hoppas på tillräckligt många frivilliga för att det ska vara möjligt att erbjuda en vän eller en vänfamilj till alla nyanlända som önskar det. Lynn Björkqvist har tillsammans med sin familj agerat vänfamilj sedan ett par år tillbaka.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
27.01.2023 06:04 UPPDATERAD 27.01.2023 17:47
Flyktingar som anländer till Raseborg erbjuds möjlighet att få en vän eller en vänfamilj. Det handlar om personer som ställer upp för de nyanlända på olika sätt för att underlätta flytten till ett nytt land. Nu behövs flera frivilliga och därför ordnar Raseborgs stads invandrartjänst en utbildnings- och informationskväll.
Träffen arrangeras den 8 februari i föreningshuset Agora i Karis och börjar klockan 17.30. Kvällen riktar sig såväl till nya frivilliga som till personer som redan fungerar som vän för en nyanländ, men som inte tidigare gått någon utbildning och nu vill få mera information.
– Raseborgs invandrartjänster har haft som princip att erbjuda vänfamiljer när det anländer kvotflyktingar till Raseborg. Den senaste utbildningen ordnades för tre år sedan, men på grund av coronan ordnades den på distans, säger invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert.

ANDRA LÄSER